Onze visie ten aanzien van Circulariteit

Verder lezen

Door gebruik te maken van verantwoorde materialen die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden, en goed te organiseren dat de kleding onderhouden en gerepareerd wordt, worden er minder grondstoffen gebruikt. Het circulaire kledingpakket valt onder te verdelen in grofweg twee aspecten: circulariteit op product- en procesniveau. Op productniveau is circulaire kleding, kleding waarbij zo min mogelijk materiaal is gebruikt, waarbij zo veel mogelijk gerecyclede materialen zijn gebruikt en zo veel mogelijk materiaal na eerste levensduur hoogwaardig kan worden hergebruikt. Circulair gebruik gaat over verantwoorde verlenging van de levensduur, en het produceren en leveren van de kleding middels processen waarbij zo min mogelijk grondstoffen en materialen worden gebruikt en afval wordt geminimaliseerd.

Visie ten aanzien van Circulariteit

Circulair gebruik van materialen betekent dat er geen nieuwe grondstoffen nodig zijn voor dezelfde gebruikstoepassing. De voordelen zijn evident: geen milieubelasting, geen uitputting van grondstoffen en geen ongewenste productieomstandigheden (MVO). Een ideale wereld waarin volledige circulariteit is doorgevoerd bestaat nog niet: bij hergebruik van materialen vindt kwaliteitsverlies plaats waardoor de toepassing op een ander of lager niveau zal plaatsvinden of er zal sprake zijn van verlenging van gebruik, het hergebruiken van deelcomponenten of beperkte terugwinning van grondstoffen of energie. Optimale circulariteit vereist ook dat bij alle productiestappen al rekening wordt gehouden met de verwerking van materiaal aan het einde van de levensduur.

Circle-A stelt zich als doel om binnen de 5 jaar voor haar klanten het meest veilige kleding- en beschermingspakket te ontwerpen/ontwikkelen met de hoogst haalbare recyclage percentages. Dit doen we door innovatie in product en proces, gerichte inkoop en samenwerking met producenten, waarbij de veiligheid gedurende de totale levenscyclus van de kleding leidend is.

De voortbrengingsketen: Circulariteit kan niet zonder Ketengericht werken

De voortbrengingsketen moet alles omvattend zijn : van het ontwerpen van kleding, de selectie van de grondstoffen, de certificatie de productie, het dragen van de kleding, het reinigen. repareren en recyclen van kleding, het toepassen van de gerecyclede vezels, het ontwerpen, de productie. Dit alles gaat over zoveel schakels dat geen enkele partij dit zelfstandig kan doorlopen. Het kiezen van de juiste partners is essentieel voor het vormen van een sterke keten. Immers een keten is zo sterk als zijn zwakste schakel. Partners die zich maximaal in willen zetten voor minimaal gebruik van grondstoffen en maximaal hergebruik waarbij Maatschappelijk Verantwoord ondernemen hoog in het vaandel staat. De volledige voortbrengingsketen vormt zo een cirkel waarin de eisen van ieder onderdeel ingrijpen op de eisen van de andere onderdelen en waarin alleen een maximaal resultaat te behalen valt bij een heel efficiënte en intensieve samenwerking. Een voorbrengingsketen waarin er openheid en samenwerking is om de nodige randvoorwaarden te vervullen zoals het creëren van innovatiebudgetten, het samenbrengen van kennisdragers (Centexbel, Saxion, Saxcell, Ioniqa,..) en het delen van verdienmodellen.

Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen

Circulariteit kan niet zonder MVO

Naast de verantwoorde totstandkoming van het product is het van belang dat de wijze van totstandkoming op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Essentieel zijn personeelsbeleid (opleiding, veiligheid, gezonde werkomgeving, inzet mensen met een beperking), low impact transport en reductie aantal kilometers, minimaal gebruik van waswater, gebruik van duurzame energie, gebruik restwarmte en hergebruik afvalstoffen. Alle leden van Circle-A staan garant voor deze aanpak. Het is verder noodzakelijk om in deze open en transparant naar de omgeving te zijn, ook over tegenvallers. Door transparant te handelen ontstaat er een vertrouwen van stakeholders en consument.

Circulariteit op zich, kan nooit alleen het doel zijn. Circulariteit gaat werken als men realistisch blijft en men er geld mee verdient. De footprint moet kloppen en recyclen moet zinvol zijn en toegevoegde waarde hebben. Dan alleen kan de consument tevreden zijn over het eindproduct!

Circulariteit vergt dus:

 • een doorlopende zoektocht naar innovatie en innovatieve toepassingen;
 • ketengericht denken omzetten in doen (bestek maken voor de voorgaande schakels);
 • het realiseren van een win-win situatie voor alle partners in de keten;
 • de consument meenemen in het verhaal.

Door zich te realiseren dat alle materialen die worden toegepast in een bepaald artikel of kledingstuk opnieuw toepasbaar moet zijn, wordt innovatie gestimuleerd. Innovatie leidt tot investeringen en stimuleert de economie, creëert nieuw werk voor mensen. Niet alles gaat in één keer goed, hetgeen betekent dat tijd nodig is om te mogen innoveren en fouten te maken.

Kleding en ook PBM’s zijn vaak samengestelde producten die bestaan uit verschillende materialen zoals veiligheids-strips, klittenband, logo’s etc. Vandaag is de uitdaging om de klassieke workwear hoogwaardig circulair in te zetten groot maar Frankenhuis heeft ervaring met het verwerken en circulair inzetten van dit soort materialen (voorbeeld Blue Loop gebruikt recycle katoenvezel van Frankenhuis in haar kledinglijn). De uitdaging wordt alleen maar groter wanneer we multinorm PBM’s (combinaties van vlamvertraging, thermische isolatie, vlamboogbescherming, antistatische eigenschappen, hoge zichtbaarheid, chemische protectie of waterdichtheid, etcetera) gaan recyclen. Het doel is om naar een 100% circulariteit te komen maar Circle-A begrijpt de complexiteit en zal in ieder geval alles in werking stellen om tot een zo hoog mogelijk percentage gerecycleerde content en een zo hoog mogelijk percentage recycleerbare materialen te komen waarbij randvoorwaarden als EU-normconformiteit, een optimale prijs/ kwaliteitsratio en een lage TCO behouden blijven.

Circle-A zal alles in werking stellen om tot een zo hoog mogelijk percentage gerecycleerde content en een zo hoog mogelijk percentage recycleerbare materialen te komen waarbij randvoorwaarden als EU-normconformiteit, een optimale prijs/kwaliteitsratio en een lage TCO behouden blijven

Circle-A 5-jarenplanning

Circle-A focust in haar 5-jarenplanning om het ultieme veilige kledingpakket met ECO-design te ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met volgende factoren:

 1. technologische haalbaarheid: wat is de vorm, de samenstelling, de graad van homogeniteit en complexiteit, het volume aan en de contaminatie van de kleding?
 2. Ecologische footprint: welke is de energie- en chemische consumptie, de CO2-uitstoot, … om te komen tot die circulaire kleding?
 3. Meerwaarde voor de klant: dit kan zijn imago, TCO, beveiligde vernietiging, keten-naspeurbaarheid, …
 4. Ketenregie: is er een match tussen input en output, in de verwachtingen tussen de schakels?

Dit staat tegenover de economische haalbaarheid:

 • Wat is de kost van het totale ‘circulaire’ proces incl. industriële investeringen, logistiek, personeel, …
 • Wat is de marktwaarde en de rendabiliteit van het gegenereerd gerecycleerd materiaal of product? Is het voldoende hoogwaardig? In welke mate sluit het aan op marktconforme specificaties?
 • Wat is de kost van het sorteren? Is er voldoende volume? Is er constante beschikbaarheid versus behoefte?

Ambitie mag en moet, en de wens aan circulariteit van onze klanten is een incentive om er voldoende middelen tegenover te zetten en het meteen breder te implementeren! De Kracht van de Kringloop bij textielverwerking bestaat eruit dat de opdrachtgever, de designer en de producent stimuleert zodanig te ontwerpen, te produceren en te recyclen dat er nieuwe producten uit voort kunnen komen. Deze moeten zodanig interessant zijn voor dezelfde opdrachtgever dat deze de gerecyclede goederen weer af zou kunnen nemen.

Wilt u weten wat Circle-A voor u kan betekenen? Stuur ons een bericht en ontvang meer informatie.

Wilt u weten wat Circle-A voor u kan betekenen? Stuur ons een bericht en ontvang meer informatie.